INTERFAITH BUDDY for PEACE

Author name: interfai

ขอแสดงความยินดีจุฬาราชมนตรี ท่านที่ 19

ขอแสดงความยินดีจุฬาราชมนตรี ท่านที่ 19
อาจารย์ อรุณ บุญชม
(มุฮัมมัดญะลาลุดดีน บินฮูเซ็น)

ขอแสดงความยินดีจุฬาราชมนตรี ท่านที่ 19 Read More »

เปิด 6 แนวทางการสร้างสันติภาพด้วยสุขภาวะ

เปิด 6 แนวทางการสร้างสันติภาพด้วยสุขภาวะ ที่จะทำให้เกิดผนึกกำลังมิตรภาพไปพร้อมกันกับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

เปิด 6 แนวทางการสร้างสันติภาพด้วยสุขภาวะ Read More »

ขอเเสดงความยินดีเเด่ ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

ขอเเสดงความยินดีเเด่ 🕊️
ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการเเต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาเเละเสนอเเนวทางการส่งเสริมกระบวนการสันติภาพเพื่อเเก้ไขปัญหาความขัดเเย้งในพื้นที่ชายเเดนภาคใต้ สภาผู้แทนราษฏร ตั้งเเต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ขอเเสดงความยินดีเเด่ ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ Read More »

เพื่อนรักต่างศาสนาฯ และเครือข่ายกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส) ขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของท่านจุฬาราชมนตรี

พื่อนรักต่างศาสนาฯ และเครือข่ายกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส) ขอร่วมไว้อาลัยกับพี่น้องมุสลิมไทยต่อการจากไปของท่านจุฬาราชมนตรี และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของท่านมา ณ ที่นี้

เพื่อนรักต่างศาสนาฯ และเครือข่ายกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส) ขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของท่านจุฬาราชมนตรี Read More »

โครงการเวทีสาธารณะขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมสู่สันติภาพเเละความปรองดอง

โครงการเพื่อนรักต่างศาสนา สถาบันสิทธิมนุษยชนเเละสันติศึกษา มม. จัดโครงการเวทีสาธารณะขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสู่สันติภาพเเละความปรองดอง

โครงการเวทีสาธารณะขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมสู่สันติภาพเเละความปรองดอง Read More »

ภูมิทัศน์พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย: ความท้าทาย โอกาส และอนาคต

เครือข่ายสรรสร้างสังคมสันติสุข (Peace) ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจร่วมรับฟังสานเสวนาออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Meeting เรื่อง “ภูมิทัศน์พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย: ความท้าทาย โอกาส และอนาคต” ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.

ภูมิทัศน์พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย: ความท้าทาย โอกาส และอนาคต Read More »

16 สิงหาคมวันสันติภาพไทย

16 สิงหาคมวันสันติภาพไทย
ท่านอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่ 8 ผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันอย่างยิ่ง
ท่านได้ประพันธ์หนังสือเล่มหนึ่ง

16 สิงหาคมวันสันติภาพไทย Read More »

เพื่อนรักต่างศาสนา: การขับเคลื่อนสุขภาวะสู่การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน MUSEF Webinar ในหัวข้อ “เพื่อนรักต่างศาสนา: การขับเคลื่อนสุขภาวะสู่การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน”

เพื่อนรักต่างศาสนา: การขับเคลื่อนสุขภาวะสู่การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน Read More »

Scroll to Top