INTERFAITH BUDDY for PEACE

16 สิงหาคมวันสันติภาพไทย

16 สิงหาคมวันสันติภาพไทย ท่านอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่ 8 ผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันอย่างยิ่ง ท่านได้ประพันธ์หนังสือเล่มหนึ่ง จริงๆ เป็นบทภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกซึ่งยกย่องภูมิปัญญาของพระมหากษัตริย์ในเรื่องการใช้สันติวิธีในการระหว่างประเทศ ภาพยนตร์เรื่องนี้ท่านอาจารย์ปรีดีท่านเป็นผู้กำกับเอง และเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่มีบทพูดเป็นภาษาอังกฤษทั้งเรื่อง ที่สำคัญภาพยนตร์เรื่องนี้ได้จัดฉายไปทั่วโลกในช่วงปี พ.ศ 2483 เป็นต้นมา ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เสียอีก ในบทภาพยนตร์ของท่านอาจารย์ปรีดีท่านยังได้แสดงภูมิรู้และหลักการพุทธศาสนาที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในการสร้างสันติภาพและมิตรภาพที่ยั่งยืนกับผู้คนอีกมากมาย เชิญชวนติดตามวันที่ 16 สิงหาคมนะคะ admin เองได้รับเกียรติอย่างยิ่งในชีวิตให้ไปร่วมเสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงที่หอประชุมศรีบูรพาซึ่งสำหรับชาวธรรมศาสตร์แล้วถือว่าเป็นเกียรติแห่งชีวิตเช่นกัน ติดตามและเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ #เพื่อนรักต่างศาสนา #มหิดล #ปัญญาของแผ่นดิน
Scroll to Top