INTERFAITH BUDDY for PEACE

โครงการเวทีสาธารณะขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมสู่สันติภาพเเละความปรองดอง

ประชาสัมพันธ์โครงการเวทีสาธารณะขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมสู่สันติภาพเเละความปรองดอง
โครงการเพื่อนรักต่างศาสนา สถาบันสิทธิมนุษยชนเเละสันติศึกษา มม. จัดโครงการเวทีสาธารณะขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสู่สันติภาพเเละความปรองดอง
.
🗓️ 28 มิถุนายน 2566
📍 ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าม.มหิดล ศาลายา
✍️ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ดในโปสเตอร์ได้เลยครับ
🔈 โครงการนี้จัดเเบบHybrid มี3ช่องทางการเข้าร่วมงาน ผู้สนใจสามารถเลือกช่องทางที่เหมาะสมได้จากในเเบบฟอร์มลงทะเบียนครับ

Scroll to Top