INTERFAITH BUDDY for PEACE

Uncategorized

เพื่อนรักต่างศาสนาฯ และเครือข่ายกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส) ขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของท่านจุฬาราชมนตรี

พื่อนรักต่างศาสนาฯ และเครือข่ายกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส) ขอร่วมไว้อาลัยกับพี่น้องมุสลิมไทยต่อการจากไปของท่านจุฬาราชมนตรี และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของท่านมา ณ ที่นี้

เพื่อนรักต่างศาสนาฯ และเครือข่ายกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส) ขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของท่านจุฬาราชมนตรี Read More »

16 สิงหาคมวันสันติภาพไทย

16 สิงหาคมวันสันติภาพไทย
ท่านอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่ 8 ผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันอย่างยิ่ง
ท่านได้ประพันธ์หนังสือเล่มหนึ่ง

16 สิงหาคมวันสันติภาพไทย Read More »

เพื่อนรักต่างศาสนา: การขับเคลื่อนสุขภาวะสู่การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน MUSEF Webinar ในหัวข้อ “เพื่อนรักต่างศาสนา: การขับเคลื่อนสุขภาวะสู่การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน”

เพื่อนรักต่างศาสนา: การขับเคลื่อนสุขภาวะสู่การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน Read More »

Scroll to Top