INTERFAITH BUDDY for PEACE

ยั่งยืน

“เพื่อนรักต่างศาสนา” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กับความท้าทายทั้งวิถีวัฒนธรรมที่แตกต่างและความมั่นคง

“เพื่อนรักต่างศาสนา” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน […]

“เพื่อนรักต่างศาสนา” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กับความท้าทายทั้งวิถีวัฒนธรรมที่แตกต่างและความมั่นคง Read More »

เวทีสาธารณะ & แสดงนิทรรศการ “เพื่อนรักต่างศาสนาเพื่อสันติภาพ”

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567 วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เร

เวทีสาธารณะ & แสดงนิทรรศการ “เพื่อนรักต่างศาสนาเพื่อสันติภาพ” Read More »

Scroll to Top