INTERFAITH BUDDY for PEACE

เวทีสาธารณะ & แสดงนิทรรศการ “เพื่อนรักต่างศาสนาเพื่อสันติภาพ”

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

เรียนเชิญร่วมเสวนาสาธารณะ วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2567
ก่อนเปิดเทอมของเด็ก ๆ ชายแดนใต้
 
ร่วมสร้างพื้นที่เรียนรู้ รับชมนิทรรศการ และผลงานละครเด็กในวันที่ 12 พฤษภาคม ฟังวิสัยทัศน์ผู้นำ ร่วมขับเคลื่อนสร้างสันติภาพในสังคมพหุลักษณ์ร่วมกัน
 
กิจกรรมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

ดาวน์โหลดเล่มเต็มได้ที่นี่

Scroll to Top