INTERFAITH BUDDY for PEACE

เพื่อนรักต่างศาสนา ออนทัวร์ @ สตูล (กาลครั้งหนึ่งก่อนปีใหม่ 2564)

[ข่าวย้อนหลังเมื่อ 29 ธันวาคม 2563]

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันของผู้คนต่างศาสนาเป็นภาพที่ชินตามาอย่างยาวนาน โดยภาพที่สะท้อนให้เห็นคือการอยู่ร่วมกันของชาวไทยพุทธ มุสลิม ในชุมชนเดียวกัน

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยอาจารย์ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ พร้อมด้วย ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นำพระภิกษุ ภิกษุณี และผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี ร่วมลงพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อนรักต่างศาสนาผู้นำการขับเคลื่อนถักทอสันติภาพ และการปรองดองในสังคมไทย ณ วัดและมัสยิดในพื้นที่จังหวัดสตูล สงขลา และตรัง

ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล เล่าให้ทีมงานชีวิตดี๊ดีที่ชายแดนใต้ฟังว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เพื่อลดมุมมองปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จากภายนอก โดยการอยู่ร่วมกันของประชาชนที่นับถือศาสนาแตกต่างกันในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสิ่งที่เห็นได้ทั่วไปซึ่งกิจกรรมนี้ได้นำหลักสุขภาพเป็นตัวนำ โดยให้พระภิกษุ ภิกษุณีและผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่ร่วมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ดูแล พร้อมสวดมนต์ให้พรแก่ผู้ป่วยที่นับถือศาสนาพุทธ หรือขอดุอาร์ให้แก่ผู้ป่วยที่นับถือศาสนาอิสลาม และยังเป็นการสร้างความคุ้นเคย ความปรองดองให้แก่คณะที่ร่วมกิจกรรมจากการลงพื้นที่ร่วมกัน นอกจากจะได้เยี่ยมเยียนผู้ป่วยแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยน เสนอความคิดเห็นต่าง ๆ นำไปสู่ความร่วมมือและการทำกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกัน

สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดสตูลนั้น สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะลงพื้นที่ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีพระครูสุนทรธรรมนิเทศก์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง , ประธานคริสต์จักรจังหวัดสตูล และผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นเดินทางต่อไปมัสยิดบูเก็ตบูหงา ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีนายอรุณ อุมาจิ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล และกรรมการมัสยิดบูเก็ตบูหงา ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมจัดกิจกรรมเสวนาสร้างสันติภาพ และการปรองดองในพื้นที่และติดตามการดำเนินงานของมัสยิดบูเก็ตบูหงา โดยยกให้จังหวัดสตูลเป็นจังหวัด ที่มีความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

“กิจกรรมเพื่อนรักต่างศาสนา ขับเคลื่อนสันติภาพและการปรองดองในสังคมไทย” “บนความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม”

——————-
อ้างอิงข้อมูลจากเพจ ชีวิตดี๊ดี ที่ชายแดนใต้ โดย สวท.สตูล

และ https://www.facebook.com/photo/?fbid=2768673390016445&set=a.1862340763983050&_rdc=1&_rdr

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top