INTERFAITH BUDDY for PEACE

ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีจุฬาราชมนตรี ท่านที่ 19

ขอแสดงความยินดีจุฬาราชมนตรี ท่านที่ 19
อาจารย์ อรุณ บุญชม
(มุฮัมมัดญะลาลุดดีน บินฮูเซ็น)

ขอแสดงความยินดีจุฬาราชมนตรี ท่านที่ 19 Read More »

เปิด 6 แนวทางการสร้างสันติภาพด้วยสุขภาวะ

เปิด 6 แนวทางการสร้างสันติภาพด้วยสุขภาวะ ที่จะทำให้เกิดผนึกกำลังมิตรภาพไปพร้อมกันกับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

เปิด 6 แนวทางการสร้างสันติภาพด้วยสุขภาวะ Read More »

ขอเเสดงความยินดีเเด่ ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

ขอเเสดงความยินดีเเด่ 🕊️
ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการเเต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาเเละเสนอเเนวทางการส่งเสริมกระบวนการสันติภาพเพื่อเเก้ไขปัญหาความขัดเเย้งในพื้นที่ชายเเดนภาคใต้ สภาผู้แทนราษฏร ตั้งเเต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ขอเเสดงความยินดีเเด่ ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ Read More »

โครงการเวทีสาธารณะขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมสู่สันติภาพเเละความปรองดอง

โครงการเพื่อนรักต่างศาสนา สถาบันสิทธิมนุษยชนเเละสันติศึกษา มม. จัดโครงการเวทีสาธารณะขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสู่สันติภาพเเละความปรองดอง

โครงการเวทีสาธารณะขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมสู่สันติภาพเเละความปรองดอง Read More »

ภูมิทัศน์พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย: ความท้าทาย โอกาส และอนาคต

เครือข่ายสรรสร้างสังคมสันติสุข (Peace) ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจร่วมรับฟังสานเสวนาออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Meeting เรื่อง “ภูมิทัศน์พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย: ความท้าทาย โอกาส และอนาคต” ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.

ภูมิทัศน์พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย: ความท้าทาย โอกาส และอนาคต Read More »

Scroll to Top