INTERFAITH BUDDY for PEACE

พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์,ดร.

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)

เป็นความประทับใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจกับเพื่อนพี่น้องต่างศาสนิก เพื่อนการอยู่ร่วมกันด้วยสันติวิธี นำให้เกิดสันติสุขให้ทุกคนที่เป็นเพื่อนร่วมโลกใบเดียวกัน

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top